HỆ THỐNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở HÀN QUỐC

  04/08/2016

Tính theo thời gian đào tạo, chế độ giáo dục của Hàn Quốc có cơ cấu   6 – 3 – 3 – 4; trong đó, giáo dục phổ cập bắt buộc gồm 9 năm (bâc tiểu học 6 năm và bậc trung học cơ sở 3 năm). Tại các trường ở Hàn Quốc, một năm học được chia làm 2 học kỳ: học kỳ 1 được bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8, học kỳ 2 được bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 2 năm sau. Mỗi năm học sẽ có 2 kỳ nghỉ: kỳ nghỉ hè từ tháng 7 đến tháng 8 và kỳ nghỉ đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau.

1. Giáo dục mầm non       

Giáo dục mầm non thực hiện nhiệm vụ giáo dục các cháu ở độ tuổi từ 3 tuổi đến khi nhập học vào bậc Tiểu học. Giáo dục mầm non luôn chú trọng sự phát triển của trẻ thông qua đa dạng các loại hình đào tạo gắn liền với vui chơi nhằm giúp các cháu có thể phát triển tối đa khả năng sáng tạo và trí tuệ.

2. Giáo dục phổ thông

Giáo dục phổ thông gồm các cấp đào tạo Tiểu học (cấp 1), Trung học cơ sở (cấp 2), Trung học phổ thông (cấp 3). Hệ thống trường học của giáo dục phổ thông bao gồm các trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông, trường Chuyên và trường đào tạo các ngành nghề, các trường đặc thù. Mục tiêu, chương trình đào tạo và việc tổ chức đào tạo có sự khác biệt ở các cấp học khác nhau như sau:

Đào tạo ở cấp Tiểu học là loại hình đào tạo miễn phí, thực hiện nhiệm vụ đào tạo phổ thông cho người dân những kiên thức cơ bản cần thiết trong đời sống sinh hoạt. Thời gian đào tạo ở cấp Tiểu học là 6 năm và độ tuổi nhập học vào cấp Tiểu học dao động từ 5 đến 7 tuổi.

Đào tạo ở cấp Trung học cơ sở là thực hiện tiếp các nhiệm vụ đào tạo phổ thông từ các kiến thức đã đào tạo ở bậc Tiểu học với mức độ cao hơn. Thời gian đào tạo ở cấp Trung học cơ sở là 3 năm, độ tuổi nhập học vào cấp Trung học cơ sở dao động từ 12 đến 13.

4. Giáo dục bậc cao của Hàn Quốc

Giáo dục bậc cao của Hàn Quốc được tổ chức tại các trường như Trường Đại học tổng hợp, Trường dạy nghề, Trường cao đẳng, Trường đại học sư phạm, Trường Đại học đào tạo từ xa, Trường Đại học viễn thông truyền hình (trường đào tạo từ xa), Trường Đại học khoa học kỹ thuật …

Các trường đại học của Hàn Quốc được căn cứ trên mục đích và phương thức thành lập mà được chia thành nhóm. Các trường đại học quốc lập do chính phủ thành lập và điều hành, các trường đại học quốc lập do chính phủ thành lập và điều hành, các trường đại học công lập do các đoàn thể địa phương thành lập và điều hành.

Bình luận

Tin tức mới

Liên hệ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TƯ VẤN DU HỌC KACHIMI
544 - LÊ THANH NGHỊ - TP HẢI DƯƠNG- HẢI DƯƠNG
Tel: (0323) 833.668
Email: tuvanduhockachimi@gmail.com
Website: kachimi.edu.vn
Facebook: facebook.com/nhatngukachimi
_________________________________
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TƯ VẤN DU HỌC KACHIMI
Fanpage Facebook
Bản đồ
Lượt truy cập
  • 2
  • 223
  • 553,932
Ban ngành liên kết